tvojepotesenie

Ako extrémny otrok bez obmedzenia som absolútnym potešením pre moj dominantný protiklad.

Kraj: Michalovce
Vek: 37
Hľadám: Muž