Zmeniť inzerát

Zverejnili ste na našej zoznamke v minulosti inzerát, pri ktorom chcete aktualizovať informácie? Informujte nás prosím pomocou tohto formulára. Nové znenie inzerátu skontrolujeme a čo najskôr starý inzerát upravíme. Ďakujeme

    Email s ktorým ste vložili inzerát (vyžadované)

    Odkaz na inzerát, ktorý chcete zmeniť (vyžadované)

    Nový text inzerátu (vyžadované)